Dofinansowanie

Dofinansowanie

PROJEKT NR RPDS.01.05.02-02-0049/21

Tytuł:  Wdrożenie innowacyjnej zautomatyzowanej linii technologicznej celem poprawy wydajności i jakości produkcji materiałów reklamowych oraz wprowadzenia nowych produktów przez PiK GROUP Krzysztof Płomiński

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 2 – 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej zautomatyzowanej (w zakresie procesu druku oraz obróbki) linii technologicznej do produkcji materiałów reklamowych, dzięki której nastąpi zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w firmie, na którą składa się:

  • pełna automatyzacja procesu produkcyjnego;
  • zamiana technologii druku solwentowego na rzecz technologii druku UV gel z opcją, która pozwala na uzyskanie odpowiedniego efektu druku matowego lub błyszczącego bez zmiany atramentu, czy też podłoża drukującego.

Cel główny projektu: jest wdrożenie innowacyjnej zautomatyzowanej (w zakresie procesu druku oraz obróbki) linii technologicznej do produkcji materiałów reklamowych, dzięki której nastąpi zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w firmie.

Dofinansowanie UE: 227 989,37 PLN